จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย

จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)

สมาคมซินอู่ประเทศไทยเป็นชุมชนที่รวมรวมผู้ที่หลงใหลในวิชาวิทยายุทธศาสตร์ และมีจุดประสงค์หลักต่อไปนี้

จุดประสงค์หลัก

 1. ให้ยกย่องครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว และยังคงมีชีวิตอยู่
 2. พบปะครูอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม องค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากรุ่นครู ให้เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบทอดวิชาของท่านต่อ
 3. นักสู้ และครูรุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาตนเอง ไปเป็นครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 4. ยังรวมถึงครูช่าง, ครูศิลป์, ครูผู้ให้ภูมิปัญญาต่างๆ
 5. สมาชิกที่ชอบศาสตร์ ศิลป์ และการเรียนรู้ สามารถพบปะติดต่อท่านได้โดยตรงในการเรียนรู้ได้เลย
 6. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจและผู้ที่เข้ามาชม สามารถค้นหาครูบาอาจารย์, ครูช่าง, ครูศิลป์ ผู้ให้ภูมิปัญญาต่างๆ ได้

ใบสมัครซินอู่ประเทศไทยสิทธิบัตรและใบรับรอง

ใบประกาศสมาชิกซินอู่ ผู้ที่เป็นสมาชิกของซินอู่เท่านั้นที่จะได้รับ และใบสอบผ่านสายซินอู่ จะเป็นผู้ที่สอบท่ารำทั้งหมดได้และสอบการรำผ่านเท่านั้นถึงจะได้

1. ใบประกาศสมาชิกซินอู่

เป็นใบประกาศว่าได้เป็นสมาชิกซินอู่อย่างเป็นทางการ

2. ใบสอบผ่านสายซินอู่

เป็นใบประกาศว่าได้สอบผ่านการสอบสายของซินอู่

โดยมีการสอบทั้งหมด 8 ชุด คือ

 1. ท่าเติ้งเส้า (มือเดี่ยว)
 2. ท่าซวงเส้า (มือคู่)
 3. ท่าซานฉวน (ซามควิ่น)
 4. หนานปู้ฝ่า (ท่าเท้าใหญ่)
 5. ท่าต้าหงฉวน

ติดต่อเรา

บทความที่เกี่ยข้อง

a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ผู้ก่อตั้งซินอู่ประเทศไทย ประวัติส่วนตัว สถานที่ทำงาน โรงเรียนศิลปศาสตร์การ...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
พ่อท่านมา ประวัติมวยไชยายุคแรก เริ่มตั้งแต่พ่อท่านมา พ่อท่านมาเคยมีเรื่องเล่าจากคนพุมเรียงว่า ช้างขอ...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
วิชามวยไท่เก๊ก หรือ ไท่เก๊กคุ้ง (จีนตัวย่อ: 太极拳; จีนตัวเต็ม: 太極拳; พินอิน: Tàijíquán) เรียกชื่อภาษาจี...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นโรงเรียนสอนการป้...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ศิลปะการต่อสู้เป็นส่วนสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นส่วน...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
กบฏนักมวย (อังกฤษ: Boxer Rebellion, จีนตัวย่อ: 义和团起义; จีนตัวเต็ม: 義和團起...