สายซินอู่ (Xinwu Belt) และท่ารำในซินอู่

สายซินอู่ (Xinwu Belt) และท่ารำในซินอู่
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)

สายซินอู่ (Xinwu Belt) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงระดับและความเชี่ยวชาญของผู้ฝึกวิทยายุทธ์ สายมีสีดำสีเดียวซึ่งบ่งบอกถึงผู้ที่ได้ผ่านการรำมวยครบทุกชุดของซินอู่ โดยผู้ฝึกจะได้รับสายเป็นสายดำ สายในซินอู่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายอย่างสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ความชอบ จิตใจที่เป็นยุทธ์ และการพยายามในการพัฒนาตนเองในศาสตร์การต่อสู้

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำซินอู่

ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย ได้แก่

 1. มวยกระเรียนขาว
 2. มวยตั๊กแตนใต้
 3. มวยคิ้วขาว
 4. มวยมังกรฮกเกี้ยน
 5. มวยย่งชุน
 6. มวยหงฉวน
 7. มวยไท่เก๊ก

ท่ารำในซินอู่ เน้นการฝึกหายใจและประกอบท่าร่าง โดยเน้นให้การรำเป็นไปอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ร่างกายสามารถรับรู้ได้ว่าจะดึงกำลังเองอย่างไร ไม่จำเป็นต้องมีความเก่ง และให้รำเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้เมื่อมีโอกาสพบกัน ผู้ที่สนใจสามารถรำได้โดยไม่มีการบังคับกันในกลุ่ม และจะมีเส้นรำเหมือนกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม

ชุดรำในซินอู่

 1. มือเดี่ยว (เติ้งโส่ว)
 2. มือคู่ (ซวงโส่ว)
 3. ท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)
 4. ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
 5. ซานฉวน (ซามควิ่น)
 6. ท่าซานจ่าง

หลักการชุดรำของซินอู่

 1. นิ่ง
 2. ตรง
 3. แยก
 4. เชื่อม
 5. ประสาน
 6. เล็ก,แคบ
 7. ใหญ่, กว้าง
 8. อ่อน
 9. แข็ง

หมายเหตุ: ในซินอู่ไม่มีการใช้สายย่อย ผู้ฝึกจะขึ้นสายดำโดยตรง และฝึกท่ารำให้เป็นท่าทั้งหมดด้วยหลักการทั้ง 9 แนวทาง โดยในแต่ละปีจะมีการขึ้นขั้น (Dan) ให้ และสามารถวางตำแหน่งไว้ที่ขั้น 5 (5 Dan)

ท่ารำในซินอู่มีไว้เพื่ออะไร?

1. มีให้สมาชิกที่สนใจ ไว้ฝึกเพื่อออกกำลัง พัฒนากล้ามเนื้อ พลัง และระบบการหายใจ ตามแนวความคิดคนจีน เรื่องการพัฒนาไปเพื่อสุขภาพเป็นหลักก่อน

2. ท่ารำทุกท่าพัฒนาขึ้นใหม่ในช่วง 18 ปี หลังจากได้รับคำชี้แนะจากอ.อาวุโสหลาย ที่มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, อ.จากเซี่ยงไฮ้, อ.อาวุโสจากอเมริกา จึงรวบรวมหลักการ ของการออกมือ 8 หลักการ ของมวยใต้ ได้แก่ มวยสกุลหง, มวยตั๊กแตนสกุลโจว, มวยตั๊กแตนสกุลจู, มวยคิ้วขาว, มวยหลงจู้ฉวน, มวยหลงสิ่งฉวน, มวยสายยิปคินวิงชุน, มวยสายยิปมันวิงชุน, มวยสายพานน่ำวิงชุน, มวยไทเก็กคุ้ง, มวยกระเรียนขา

3. ไม่ได้เน้นใช้ในการต่อสู้ ให้ฝึกอาณาปาณสติ, สติปัฏฐาน 4, ให้สติรู้เท่าทันท่าในแต่ล่ะการเคลื่อนไหว ด้วยแนว 9 แนวทางความคิด คือ

 1. นิ่ง
 2. ตรง
 3. แยก
 4. เชื่อม
 5. ประสาน
 6. อ่อน
 7. แข็ง
 8. ม้าสั้นสะพานแคบ
 9. ม้ากว้างสะพานยาว

โดยกำหนดท่ารำไว้ให้ฝึกท่า ดังนี้

 1. ท่ารำมือเดี่ยว (เติ้งเส้า)
 2. ท่ารำมือคู่ (ซวงเส้า)
 3. ท่ารำท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)
 4. ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
 5. ท่าซานฉวน (ซามคิ่ว)
 6. ท่าซานจ่าง

ผู้ที่ฝึกรำได้ทั้งหมด ต้องการทดสอบ เมื่อผ่าน จะได้รับสายดำ ได้เลย และพัฒนาท่ารำตาม 9 แนวทาง ก็ขึ้นขั้น ปีล่ะ 1 ขั้น การฝึกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงสมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสนใจท่ารำ จะส่งคลิปให้ฝึกฝนเอง จะทำการสอบปีล่ะ 1 ครั้ง เมื่อสอบผ่าน จะได้รับวิทยฐานะสายดำไทยแลนด์ซินอู่, อาร์ม, สิทธิบัตร (ในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

4. เมื่อสามารถรำได้ทุกท่าแล้ว ก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องการใช้ หลักของมวย, การออกมือ, หลักการวางมือ, การเกร็งกำลัง, การส่งแรง, การควบคุมการหายใจ

ผู้สนใจ สามารถฝึกได้ทุกวัย คนไม่มีแรง ฝึกไประยะหนึ่งจะมีแรงขึ้น, คนไม่มีกล้ามเนื้อ ฝึกแล้ว กล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะพัฒนาขึ้น, คนที่ระบบการหายใจไม่ดี รำแล้ว ระบบการหายใจจะดีขึ้น, รำได้ทั้งนั่ง, ทั้งยืน

5. สำหรับผู้ที่ฝึกมวยจีนมาหรือมวยอื่นๆ มวยชุดรำที่กล่าว สามารถไปช่วยพัฒนาศักยภาพมวบของตนที่มีอยู่ให้มั่นคงและทรงพลังมากขึ้น ส่วนผู้ไม่มีพื้นฐานมวยเลย ยิ่งดี สมองยังไม่มีอะไรไปขัดขว้างความคิด จากฝึก 10 ปี สามารถย่นระยะการฝึกได้ครึ่งต่อครึ่ง ยิ่งผู้มีพรสวรรค์ ด้านกีฬา อาจย่นระยะการฝึกมวยจาก 10 ปี เหลือเพียง 3 ปี (มีผู้ฝึกบ้างท่านไม่เคยฝึกมวยจีนเลย มาฝึกเพียงสองเดือน เทียบเท่าผู้ฝึกรำมวยเป็นปีๆ)

ติดต่อเรา

บทความที่เกี่ยข้อง

a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ผู้ก่อตั้งซินอู่ประเทศไทย ประวัติส่วนตัว สถานที่ทำงาน โรงเรียนศิลปศาสตร์การ...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
พ่อท่านมา ประวัติมวยไชยายุคแรก เริ่มตั้งแต่พ่อท่านมา พ่อท่านมาเคยมีเรื่องเล่าจากคนพุมเรียงว่า ช้างขอ...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
วิชามวยไท่เก๊ก หรือ ไท่เก๊กคุ้ง (จีนตัวย่อ: 太极拳; จีนตัวเต็ม: 太極拳; พินอิน: Tàijíquán) เรียกชื่อภาษาจี...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นโรงเรียนสอนการป้...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ศิลปะการต่อสู้เป็นส่วนสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นส่วน...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
กบฏนักมวย (อังกฤษ: Boxer Rebellion, จีนตัวย่อ: 义和团起义; จีนตัวเต็ม: 義和團起...