อาจารย์วุฒินันท์ เชี่ยวพรหมคุณ

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วุฒินันท์ เชี่ยวพรหมคุณ
: พันธมิตรซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

- เป็นอีกหนึ่งท่านที่สืบสายไทเก็กตระกลูหยางสายอ.ต่ง ในประเทศไทย
- วันนี้วันวาเลนไทน์ วันที่มีความหมายกับผมมาก เพราะมันเป็นวันที่ผมมีโอกาสได้เรียนมวยไท่เก๊กเป็นวันแรกเมื่อ 45 ปีที่แล้ว
- ได้เรียนมวยไท่เก๊กจากอาจารย์แบกิมชวง (จำเริญ อาชานัยนันท์) อาจารย์ผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดวิชามวยไท่เก๊กตระกูลหยางสายต่งไว้ให้

ชื่อ-นามสกุล :