นายทิเบธร์ ภักดี

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายทิเบธร์ ภักดี
: สมาชิกทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : Freelance
ชื่อ-นามสกุล :

ที่อยู่ : ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นหนึ่งในกรรมการชมรมศิลปะป้องกันตัว และเป็นผู้ช่วยสอนในชมรมศิลปะป้องกันตัว เคยเป็นนักดนตรีในวงปี่พาทย์ไม้นวมของโรงเรียนเพื่ออาสาเล่นในงานมงคลและงานอวมงคลต่างๆ โดยไม่รับสิ่งตอบแทน ในตำแหน่ง มือขลุ่ยและมือซออู้

ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัวตอนปี 1 และถัดมา 3 ปีก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมวิชาต่าง ๆในชมรมอย่างจริงจัง จึงทำให้ผมรู้ว่าศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าค้นหาเป็นอย่างมาก อีกทั้งในขณะที่ได้ออกกำลังกายและการทำสมาธิ ผมก็สามารถศึกษาแนวความคิดทางวัฒนธรรมของคนในประเทศเจ้าของวิชาไปด้วย ผมจึงยิ่งชอบศิลปะป้องกันขึ้นไปอีก โดยผมจะชอบศาสตร์ศิลปะป้องกันตัวของจีนและญี่ปุ่นมากที่สุด

ชื่อ-นามสกุล : 1. เพื่อที่จะมีโอกาสพัฒนาตนเองจากการพบปะผู้มีประสบการณ์ในกลุ่ม2. ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในศาสตร์ศิลปะป้องกันตัว3. ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มีความสามารถในแขนงวิชาต่าง ๆ