Xinwu Thailand
อาจารย์สิทธิพร ทรงสัตย์

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สิทธิพร ทรงสัตย์
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

แห่งสำนักดาบศรีอยุธยา เชียงใหม่ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ศิลปะการต่อสู้ :
- สำนักดาบศรีอยุธยา ครู อารีย์ บุญห่วง
- ดาบสองมือ กระบี่ พลอง ง้าวและไม้ศอก
- มวยไชยา พื้นฐาน ครูทองหล่อ ยาและวิชาเทควันโด สำนักคิคูวาน ผมได้สายดำ ดั้ง 1โดย อ. ซอง คิยอง
- ดาบไทยมีประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2522 ส่วนเทควนโด ผมสอนมาตั้งแต่ปี 2530
- วิชาการต่อสู้อื่นก็มีพื้นฐานไอคิโด และยูโด สายขาว
- พื้นฐานรำมวยไท้เก๊กและรำกระบี่ไท้เก๊ก
- แล้วผมยังฝึกยิมนาสติก 5 อุปกรณ์ มีฟลอเอ๊กเซอร์ไซส์ ราวเดี่ยว ราวคู่ ม้าหูและห่วง และมีประสบการณ์การสอน 2 ปี

- ผมสอนวิชาเคมีเป็นอาชีพหลักแต่สอนดาบ มวย เปิดเป็นชมรม ศิลปป้องกันตัว
สำนักดาบศรีอยุธยา สาขา รร.มงฟอร์ต ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปี 2530”

“ผมลาออกแต่ชมรมยังอยู่ถึงปี 2535 ก็ปิดตัวลง”

“ช่วงที่ผมอยู่ กทม. ปี 2519 ถึง 2522 ผมสอนกระบี่กระบองให้นักเรียน รร. เซนต์จอห์น อยู่ 1 รุ่น ได้ฝึกซ้อมและใช้แสดงในงาน รร. และงานลูกเสือแห่งชาติหลายครั้ง”

“ที่มงฟอร์ต มีการแสดงสม่ำเสมอเป็นประจำปีคือ การแสดงในทีวีช่อง 8 ลำปาง งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ งานประจำปีของ รร. งานกีฬา ม.เชียงใหม่และประชาชนทั่วไป”

“ที่มงฟอร์ตได้สร้างลูกศิษย์ไว้ 7-8 รุ่น ๆ ละ 5-10 คน ยังมีการติดต่อและบางคนยังฝีกซ้อมและสืบทอดอยู่ปัจจุบัน มีสำนักดาบศรีอยุธยาเชียงใหม่และชมรมศิลปการต่อสู้ด้วยดาบไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ สิทธิพร ทรงสัตย์ ลูกศิษย์ครู อารีย์ บุญห่วง แห่งสำนักดาบศรีอยุธยา มวยไชยา พื้นฐาน ครูทองหล่อ ยาและวิชาเทควันโด สำนักคิคูวาน โดย อาจารย์ซอง คิยองและวิชาการต่อสู้อย่างอื่น อาทิ ยูโด เทควันโด้

อาจารย์ สิทธิพร ทรงสัตย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการกระบี่กระบองและอาวุธไทยโบราณ
ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ไว้มากมายและขัดเกลาอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีศีลธรรม
และยังแน่วแน่ในการสืบสานปณิธานต่อจากครูบาอาจารย์ในการสืบทอดวิชาการต่อสู้ของไทยให้ธำรงสืบไป

ด้วยเกียรติคุณและผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์สิทธิพร ทรงสัตย์” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...