สากล รอดปา

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : สากล รอดปา
: พันธมิตรซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

อดีตพนักงานบริษัท ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม เเละระบบผลิตน้ำ เชี่ยวชาญระบบ Incinerrator เบื่อหน่ายระบบ ลาออกมาทำงานอิสระ ชอบเดินป่าออกท่องเที่ยว ชอบอารยธรรมขอมทวารวดี ชอบและหลงใหลมีด และศึกษาการใช้อาวุธทุกชนิดครับ

คำคม : เป็น "ครุฑอย่าไปแย่งหนอนนกกระจอกกิน"

ชื่อ-นามสกุล :

อดีตพนักงานบริษัท ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม เเละระบบผลิตน้ำ เชี่ยวชาญระบบ Incinerrator เบื่อหน่ายระบบ ลาออกมาทำงานอิสระ ชอบเดินป่าออกท่องเที่ยว ชอบอารยธรรมขอมทวารวดี ชอบและหลงใหลมีด และศึกษาการใช้อาวุธทุกชนิดครับ

คำคม : “เป็นครุฑอย่าไปแย่งหนอนนกกระจอกกิน”