ครูณัทพัชรพงษ์ กันทะเสน (ครูหมีก้ำฟ้า)

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ครูณัทพัชรพงษ์ กันทะเสน
: พันธมิตรซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

ประวัติการฝึก:
- ดาบจ้าวราม มวยไชยาที่ ชมรมอาวุธไทย ม.รามคำแหงในปี 2537
- ดาบอาทมาฎ เริ่มเรียนกับอาจารย์ มาโนช ประมาณปี 2540
- ปี 2545 เริ่มฝึกดาบเหนือแล้วถอดวิธีการใช้ สร้างระบบการฝึกในรูปแบบของตัวเอง
- ปัจุบันศึกษาวิชาต่างๆเพิ่มเติม

ประวัติการทำงาน :
- เริ่มสอนการต่อสู้ด้วย ดาบ มีด เป็นหลัก (มือเปล่าเล็กน้อย) ตั้งแต่ปี 2545 เช่น Ukbt, รร.นร.จปร, ร.11 พัน 4, ครูจิตอาสา 904, ม.รามคำแหงและเอกชนบ้างตามจังหวะโอกาส
- ปัจจุบันเผยแพ่รวิชาก้ำฟ้าที่ประยุกต์ขึ้นจากดาบเหนือและวิชาอื่น ๆ ที่ฝึกมา

ชื่อ-นามสกุล :