นายนพนันท์ เจริญเฟื่องฟู

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายนพนันท์ เจริญเฟื่องฟู
: พันธมิตรซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :
  • ผู้ฝึกสอนกีฬา จ.นครปฐม
  • ผู้ฝึกสอน ยูโด เลเวล1/เลเวล2
  • ผู้ฝึกสอน ยูโด ระดับนานาชาติ
  • ผู้ฝึกสอน ยูยิตสู เลเวล1

ทำหน้าที่ :

  • ผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.นครปฐม
  • กีฬาแห่งชาติ จ.นครปฐม
  • กีฬามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ ม.ศิลปากร
  • ผู้ฝึกสอน ชมรมยูโด/ยูยิตสู โรงเรียนวัดจินดาราม