นายจิรเมธ คงมาก

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายจิรเมธ คงมาก
: นักวิทยายุทธ์
ชื่อ-นามสกุล : Freelance
ชื่อ-นามสกุล :

อาศัยอยู่ :  ต.ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

ประวัติการฝึกศิลปะการต่อสู้ : ฝึกศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย)

ประธานชมรมศิลปะป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพ.ศ. 2560
เป็นนักกีฬามวยสากลและกีฬายูยิตสู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักกีฬาหมากกระดาน (หมากรุกไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน :

ชื่อ-นามสกุล : ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่อาจารย์ชีวินตั้งขึ้นเพื่อยกย่องครูบาอาจารย์ รวมผู้ที่รักในวิทยายุทธ์และมากด้วยผู้มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน

อาศัยอยู่ :  ต.ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

ประวัติการฝึกศิลปะการต่อสู้ : ฝึกศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย)

ประธานชมรมศิลปะป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพ.ศ. 2560
เป็นนักกีฬามวยสากลและกีฬายูยิตสู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักกีฬาหมากกระดาน (หมากรุกไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน : บริการรับทำเว็บไซต์ WordPress SEO Backlink การตลาดออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

ติดต่อได้ที่