Xinwu Thailand
เอกภพ มัยเทรยาวงษ์ (ครูต้า)

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : เอกภพ มัยเทรยาวงษ์
: พันธมิตรซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

กตัญญุตาไชยารัตน์ (เราคือครอบครัว)
- ชมรมกตัญญุตาไชยารัตน์ เริ่มรวมตัวก่อตั้งขึ้นมาเมื่อราวสองปีที่ผ่านมา (เดิมทีคือชมรมเกราะเพชรไชยารัตน์)
- หลังจากที่ผม (ครูต้า) ลาสิกขาออกมาเมื่อช่วงปี พ.ศ.2553 ระยะเวลาในสิบปีที่ผ่านมาผมมองว่าคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริงในทุกแง่มุมแห่งความเป็นจริงที่ช่วยทำให้ผมเติบโตขึ้นและมีจุดยืนมีชีวิตที่ดีงามได้ในที่สุดในทุกวันนี้
- ช่วงเวลาสิบปีมานี้เกิดเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหลากหลายเรื่องราว มีเกิด มีดับ มีพลัดพราก มีก่อกำเนิด
- แต่ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร หรือมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นไร จะสุขสมหวังหรือผิดหวัง "ผมยังไม่เคยหยุดฝึกฝนตนเอง"
- การเผยแพร่ความรู้ในส่วนศิลปะป้องกันตัว ผมเผยแพร่ในวิชชามวยไชยาและอาวุธโบราณ โดยนำฝึกศิษย์ให้ฝึกเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา รวมถึงวิธีการปรับใช้ต่อยอดพื้นฐานให้มีวิธีการเอาตัวรอดได้เพิ่มขึ้นไม่ให้ติดยึดในพื้นฐานมากเกินไปจนไม่เข้าใจกลไกการใช้วิชชาให้พิศดารได้เหมือนยุคบูรพาจารย์รุ่นเก่าก่อน

#โดยที่เราต้องไม่ลืมคุณครูบาอาจารย์ที่เคยประสิทธิให้เราไว้"

การเผยแพร่วิชชาศิลปะป้องกันตัวในทุกวันนี้ เผยแพร่ทางเฟซบุ๊คเป็นหลัก ไม่รับสอนทั่วไป ไม่รับศิษย์ทั่วไป (จะพิจารณาเป็นคนๆไป.
- สรุปว่า "ชมรมกตัญญุตาไชยารัตน์"พร้อมเป็นมิตรกับทุกคน.
- กิจกรรมหลักของพวกเราคือ "ฝึกฝนตนเอง" ขอบคุณมากครับ

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...